Sprawdzanie dysku


Celem działania każdego wirusa są pliki zawarte na twardym dysku lub sam dysk. Aby skontrolować czy już nie doszło do infekcji wirusem należy:

  • Załadować system z dyskietki sprawdzającej,

Dokonuje się tego przez włożenie dyskietki do stacji A: i naciśnięcie klawisza "Reset". Operacja ta jest konieczna przy każdorazowym testowaniu dysku. Likwiduje się w ten sposób ewentualnego rezydentnego wirusa z pamięci operacyjnej uniemożliwiając mu działanie.

  • Sprawdzić dyskietkę sprawdzającą.

Instrukcją "szukaj.ich a:" zgodnie z zasadą "sprawdzić sprawdzone" należy przetestować samą dyskietkę. Mogła bowiem ulec ona zarażeniu po przypadkowym odklejeniu się otworu zezwolenia na zapis i po różnych operacjach na niej wykonywanych.

Sprawdzić dysk twardy.

Instrukcją "szukaj.ich c:" należy przetestować każdą partycję każdego posiadanego dysku twardego. W miarę możliwości przy pierwszym testowaniu należy uruchomić program z opcjami sprawdzania wszystkich plików (nie tylko standardowo *.COM, *.EXE, *.SYS ale i *.BIN, *.OV? itp.) w poszukiwaniu wszystkich, nawet rzadko występujących wirusów. Przykłady sprawdzania dysku twardego znajdują się w Dodatkach.
Testowanie dysku twardego powinno być co jakiś czas powtarzane. Dobrze jest np. w pliku autoexec.bat umieścić wywołanie krótkiego programu pytającego "Czy chcesz przeprowadzić test antywirusowy ?". Jest to w naszych warunkach ciągłej pogoni za czasem istotne przypomnienie o grożącym ze strony wirusów niebezpieczeństwie.